Formalizing the Orthographic Standard in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Озваничење Вукове ортографске норме у Босни и Херцеговини
Formalizing the Orthographic Standard in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Ljiljana Stančić
Subject(s): Phonetics / Phonology, South Slavic Languages, Philology, Politics and Identity
Published by: Institut za jezik
Keywords: Bosnia and Herzegovina; orthographic standard; Serbo-Croatian language; phonology; Vuk Stefanović Karadžić;

Summary/Abstract: Мада je у сербокроатистици, посљедњих деценија посебно, скинут poмантичарски вео са повјеснице језика и збивања везаних за инаугурацију новоштокавског вернакулара у ранг стандарда, будући да су она детально, документирано и надасве мјеродавно протумачена — о цјелосвитом мозаику догађања још увијек немамо потпуну предоџбу јер у њег нису уграђени сви неопходни елементи. Наравно, односи се то прије осталих на незаобилазна збивања у централној зони хрватскосрпског стандардног језика, на хисторијат тих превирвња у Босни и Херцеговини. Другачије казано, оживљавање интерпретирање и реинтерпретиравье засуте или недовољио обрађене филологијске баштине ове социокултурне средине, из чијих би се рекапитулација могле извести и шире, многострано значајне синтезе, још увијек je задаћа што стоји пред сербокроатистима и знанственицима другачијег профила (повјесничарима културе, примјерице).

  • Issue Year: 16/1987
  • Issue No: 2
  • Page Range: 120-126
  • Page Count: 7
  • Language: Croatian