ASPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND INNOVATION IN THE SECURITY SYSTEM Cover Image

ASPECTE PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ŞI INOVAREA ÎN SISTEMUL DE SECURITATE
ASPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH, TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND INNOVATION IN THE SECURITY SYSTEM

Author(s): Gabriel Năstase, Filofteia Repez
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Carol I National Defence University Publishing House
Keywords: security; system of national security; scientific research; technological development; innovation

Summary/Abstract: Securitatea a devenit un concept care integrează diverse domenii: politic, economic, social, cultural, ecologic, militar, moral, diplomatic şi umanitar. Componenta economică a securităţii naţionale capătă, în condiţiile interne şi internaţionale actuale, o importanţă majoră. În acest context, activităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, dar şi inovarea au un rol important, conducând la creşterea calitativă şi cantitativă a producţiei naţionale şi a potenţialului tehnologic, elemente esenţiale ale asigurării bunăstării materiale şi spirituale. Pentru a stabili rolul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării în realizarea progresului ştiinţific care contribuie la dezvoltarea economică şi socială, inclusiv la consolidarea sistemului de securitate, este necesar să definim termenii în cauză. Prezentul demers ştiinţific îşi propune să evidenţieze tocmai aceste aspecte.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 02
  • Page Range: 82-92
  • Page Count: 11
  • Language: Romanian