The short IPIP-BFM-20 questionnaire for measuring the Big Five Cover Image

Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20
The short IPIP-BFM-20 questionnaire for measuring the Big Five

Author(s): Ewa Skimina, Włodzimierz Strus, Ewa Topolewska-Siedzik, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch
Subject(s): Psychology
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: Wielka Piątka; krótka wersja kwestionariusza; osobowość; cechy osobowości; International Personality Item Pool

Summary/Abstract: Najczęściej wykorzystywane kwestionariusze do pomiaru osobowości składają się z dużej liczby pozycji. W ostatnich latach coraz większą popularnością cieszą się jednak ich skrócone wersje. Niniejszy artykuł jest prezentacją skróconej formy kwestionariusza Goldberga, służącego do pomiaru Wielkiej Piątki cech osobowości. Kwestionariusz mierzy pięć cech (ekstrawersja, ugodowość, sumienność, stabilność emocjonalna, intelekt) i składa się z 20 pozycji. Jest skróconą wersją 50-stwierdzeniowego kwestionariusza Big Five Markers z zasobów International Personality Item Pool, którego polską wersję przygotowali Struś, Cieciuch i Rowiński (2014b). W konstrukcji krótkiej wersji została wykorzystana procedura Donnellana i współautorów (2006), której celem jest maksymalizacja wewnętrznej spójności oraz wzajemnej niezależności skal. Badania zostały przeprowadzone w łącznej grupie N = 903 osób w wieku 16-83 lata. Trafność (zweryfikowana w konfirmacyjnej analizie czynnikowej oraz analizie korelacji skal kwestionariusza z innymi pomiarami pięciu cech osobowości) oraz rzetelność (mierzona wskaźnikiem α Cronbacha) są zadowalające i pozwalają na stosowanie kwestionariusza w badaniach naukowych.

  • Issue Year: 17/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 367-384
  • Page Count: 18
  • Language: Polish