The Polish adaptation of the IPIP-BFM-50 questionnaire for measuring five personality traits in the lexical approach Cover Image

Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym
The Polish adaptation of the IPIP-BFM-50 questionnaire for measuring five personality traits in the lexical approach

Author(s): Włodzimierz Strus, Tomasz Rowiński, Jan Cieciuch
Subject(s): Psychology
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: osobowość; cechy osobowości; Wielka Piątka; International Personality Item Pool

Summary/Abstract: Artykuł prezentuje polską adaptację kwestionariusza IPIP-BFM-50 Goldberga do pomiaru pięciu cech osobowości w tradycji leksykalnej (ekstrawersja, ugodowość, sumienność, stabilność emocjonalna oraz intelekt). Procedura adaptacyjna została przeprowadzona w ośmiu badaniach, natomiast analizy - łącznie na grupie N = 7015 osób w wieku od 10 do 83 lat (średnia wieku wyniosła 29 lat). Rzetelność oszacowano za pomocą wskaźników α Cronbacha. Trafność czynnikowa została zweryfikowana w konfirmacyjnej analizie czynnikowej, zaś równoważność pomiaru między różnymi sytuacjami badawczymi - w wielogrupowej konfirmacyjnej analizie czynnikowej. Trafność zewnętrzna została oszacowana poprzez porównanie wyników uzyskanych za podstawie IPIP-BFM-50 z wynikami NEO-FFI i NEO-PI-R. Otrzymane wyniki uzasadniają wniosek, że IPIP-BFM-50 jest narzędziem o satysfakcjonujących parametrach psychometrycznych, które może być stosowane w badaniach naukowych.

  • Issue Year: 17/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 327-346
  • Page Count: 20
  • Language: Polish