Andrić and Social Issue Cover Image

Andrić i socijalno pitanje
Andrić and Social Issue

Author(s): Robert Hodel
Contributor(s): Amela Sejmenović (Translator)
Subject(s): Bosnian Literature, Croatian Literature, Culture and social structure , Theory of Literature
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Ivo Andrić; Bosnian and Croatian writer; social issue; Goja; Salihaga Međuselac; social structure;

Summary/Abstract: Kada Enciklopedija Jugoslavije (Zagreb 1955, I, 106) u Andriću vidi “potomka” jedne “sitnozanatlijske porodice malih kujundžija”, čije je “proletarizovanje” utjecalo na njegovo “osećajno razumevanje maloga čoveka i sirotinjskih nevolja”, neko bi možda doveo u pitanje ovu uzročnu vezu, ali ne i okolnost, da je Andrić imao duboko razumijevanje za malog i deklasiranog čovjeka. O tome svjedoči cijeli kabinet figura: Ćorkan (“Ćorkan i Švabica”, 1921, Na Drini ćuprija, 1945), Mara (“Mara Milosnica”, 1926), Mile Prelac (“Mila i Prelac”, 1936), Anica (“Zlostavljanje”, 1946), Vitomir Tasović (“San i java pod Grabićem”, 1946), Siman (“Priča o kmetu Simanu”, 1948), Ibro (“Snopići”, 1948) itd.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 41
  • Page Range: 27-38
  • Page Count: 12
  • Language: Bosnian