CRITICAL CULTURE OF MEMORY - POLITICALITY OF DOCUMENTARY THEATRE IN SERBIA 2010-2011 Cover Image

KRITIČKA KULTURA SEĆANJA – POLITIČNOST DOKUMENTARNOG POZORIŠTA U SRBIJI 2010–2011
CRITICAL CULTURE OF MEMORY - POLITICALITY OF DOCUMENTARY THEATRE IN SERBIA 2010-2011

Author(s): Ana Tasić
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Cultural Essay
Published by: Музеј позоришне уметности Србије
Keywords: Čekaonica; Rođeni u YU; Kukavičluk; Theatre play;

Summary/Abstract: Sezonu 2010/2011. u srpskim pozorištima bitno je obeležila produkcija bar pet predstava koje se mogu definisati kao dokumentarne: Čekaonica, Rođeni u YU, Kukavičluk, Hipermnezija i Patriotik Hipermarket. Teoretičar Atilio Favorini dokumentarno pozorište definiše kao „pozorište nastalo na osnovu dokumentarne drame karakteristične po centralnim ili isključivim oslanjanjem na realne, a ne na zamišljene događaje, na dijaloge, pesme i/ili vizualne materijale ’nađene’ u istorijskoj građi ili prikupljene od strane dramskog pisca/istraživača, i raspoređene u određeni politički i društveni kontekst“. Tako definisan, dokumentarni izraz u pozorištu uvek je reflektovao potrebu umetnika da istinu direktno dramatizuju na sceni, da izraze krupne društvene probleme neposredno, frontalno, bez skrivanja iza fiktivnih likova.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 156-157
  • Page Range: 19-28
  • Page Count: 10
  • Language: Serbian