Poles - Holocaust bystanders Cover Image
  • Price 3.00 €

Polacy – gapie Zagłady
Poles - Holocaust bystanders

Author(s): Barbara Engelking
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Dyskusja zaproponowana przez redakcję WIĘZI, dotycząca ostatnich publikacji Jana Tomasza Grossa, Jana Grabowskiego oraz mojej, przyniosła wiele ciekawych uwag i interesujących komentarzy (może z wyjątkiem bardzo niemądrego tekstu Jana Żaryna). Dyskusja dotyczyła bardziej recepcji książek niż odniesienia się do przedstawianych w nich faktów czy ich interpretacji – i w tym kontekście ważna wydaje mi się diagnoza braku społecznych możliwości dyskursywnych. Jest to jeszcze jedna perspektywa, która pozwala przez pryzmat dyskusji o okupacji przyglądać się współczesnemu społeczeństwu polskiemu.

  • Issue Year: LIV/2011
  • Issue No: 634-635
  • Page Range: 99-102
  • Page Count: 4
  • Language: Polish