TWITTER LITERATURE - BETWEEN THE FORM AND AMAZING Cover Image

TVITER KNJIŽEVNOST - IZMEĐU FORME I SMISLA
TWITTER LITERATURE - BETWEEN THE FORM AND AMAZING

Author(s): Aleksandar Petrović
Subject(s): Theory of Literature, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Културни центар Новог Сада
Keywords: Internet-literature; Twiter; Hypertext;

Summary/Abstract: Razumijevanje bilo koje pojave, pa time i književne, mora da pođe, između ostalog, od njene klasifikacije, odnosno povezivanja partikularne pojave sa drugim istim ili njoj sličnim pojavama. Smještanjem jedinstvenog fenomena ljudskog iskustva u određenu klasu ili grupu činimo neophodan korak ka razumijevanju, ali istovremeno se udaljavamo od same pojave kao jedinstvenog akta ljudskog djelovanja. Neophodnost uopštavanja, dakle, istovremeno i doprinosi i onemogućava razumijevanje. Zbog toga je neophodno da se interpretacija poveže sa onim elementima književnog djela koji ne samo da znače ponavljanje nego i varijaciju, inovativnost, jedinstvenost.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 512
  • Page Range: 62-66
  • Page Count: 5
  • Language: Serbian