In Memoriam: Alojz Benac (1914-1992) Cover Image

In Memoriam: Alojz Benac (1914-1992)
In Memoriam: Alojz Benac (1914-1992)

Author(s): Zdravko Marić
Subject(s): Archaeology, Cultural history, Social history, Ancient World, Obituary
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Academician Alojz Benac; archaeology; prehistory; Yugoslavia; eneolithic; neolithic; prehistoric settlements;

Summary/Abstract: U Sarajevu je pred sam početak rata, 6. marta 1992. g., umro akademik Alojz Benac, istaknuti arheolog a zadnjih godina života i glavni urednik redakcije Enciklopedije Jugoslavije za Bosnu i Hercegovinu. Iako u prilično kasnim godinama života smrt je Alojza Benca zatekla u naponu stvaralačke snage istaknutog naučnog radnika i organizatora naučnoistraživačkog rada. Zadnjih godina života intenzivno je radio na sažimanju 5 tomova ’’Praistorije jugoslavenskih Zemalja” u jednu knjigu, koju je trebalo objaviti na engleskom jeziku. Sa brojnim saradnicima pripremao je i knjigu ’’Grčka antika u Jugoslaviji”. [...]

  • Issue Year: 1997
  • Issue No: 30
  • Page Range: 149-153
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian