ACADEMIC THEOLOGY AND MONASTIC THEOLOGY – TWO CONTRASTING APPROACHES IN THE EAST SYRIAC COMMUNITY BETWEEN THE 6TH TO 7TH CENTURY Cover Image

TEOLOGIE ACADEMICĂ ȘI TEOLOGIE MONAHALĂ – DOUĂ ABORDĂRI CONTRASTANTE ÎN COMUNITATEA SIRO-ORIENTALĂ A SECOLELOR VI ȘI VII
ACADEMIC THEOLOGY AND MONASTIC THEOLOGY – TWO CONTRASTING APPROACHES IN THE EAST SYRIAC COMMUNITY BETWEEN THE 6TH TO 7TH CENTURY

Author(s): Benedict (Valentin) Vesa
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai
Keywords: controverse dogmatice; itinerar mistic; Școala din Nisibe; Marea Mănăstire; mesalianism.

Summary/Abstract: La sfârșitul secolului al 6-lea și secolul al 7-lea viața comunității siro-orientale se caracterizează printr-o complexitate de controverse dogmatice și conflicte de autoritate care au modelat și un itinerar mistic specific. Există trei elemente constitutive în această perioadă: Școala din Nisibe, monahii și Biserica instituțională. Nu tot timpul cele trei instituții au cooperat bine din pricina abordărilor lor teologice diferite și a unor dispute interne ocazionale. Această idee poate fi sintetizată în ceea ce am putea numi relația dintre teologia academică și spiritualitatea monahală. În acest studiu voi analiza unele momente și personaje reprezentative pentru această perioadă, pentru a descrie complexitatea vieții bisericești (din perspectivă teologică, liturgică și spirituală), în Biserica Siro-orientală într-un moment istoric dificil și decisiv, dar, în același timp, un timp prolific pentru literatura religioasă.

  • Issue Year: LIX/2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 99-109
  • Page Count: 11
  • Language: Romanian