THE THEOPHANY OF “THE BACK” OF GOD IN THE CAVE (EXODUS 33) ACCORDING TO ISAAC OF NINEVEH IN REFERENCE WITH “DE VITA MOYSIS” (GREGORY OF NYSSA) Cover Image

TEOFANIA „SPATELUI” LUI DUMNEZEU ÎN „SCOBITURA STÂNCII” (IEŞIRE 33) ÎN VIZIUNEA SFÂNTULUI ISAAC SIRUL CU REFERIRE LA „VIAŢA LUI MOISE” ...
THE THEOPHANY OF “THE BACK” OF GOD IN THE CAVE (EXODUS 33) ACCORDING TO ISAAC OF NINEVEH IN REFERENCE WITH “DE VITA MOYSIS” (GREGORY OF NYSSA)

Author(s): Benedict (Valentin) Vesa
Subject(s): Christian Theology and Religion
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai
Keywords: teofanie; cunoaştere; vederea lui Dumnezeu; itinerariu duhovnicesc; Proorocul Moise; Cartea Ieşirii.

Summary/Abstract: Vederea lui Dumnezeu a reprezentat dintotdeauna ţelul vieţii duhovniceşti. Unul dintre cei care L-au văzut pe Dumnezeu este proorocul Moise. El a şi devenit simbol pentru întâlnirea omului cu Dumnezeu. Acest studiu va fi dedicat teofaniei pe care a avut-o Moise în scobitura stâncii (Ieşire 33), în tâlcuirea Sfântului Isaac Sirul, cu referire la comentariul mistic al Sfântul Grigorie de Nyssa (Viaţa lui Moise). Cercetarea propusă va urmări trei momente: o scurtă bio-bibliografie a Sfântului Isaac Sirul; prezenţa Sfântului Grigorie de Nyssa în lumea teologică siro-orientală şi în teologia Sfântului Isaac Sirul; şi analiza interpretărilor mistice pe care cei doi autori o fac teofaniei lui Moise pe Muntele Sinai, în scobitura stâncii (Ieşire 33, 18-23). Ultima parte va fi dedicată concluziilor privind abordările metodologice propuse de cei doi autori.

  • Issue Year: LVIII/2013
  • Issue No: 1
  • Page Range: 135-144
  • Page Count: 10
  • Language: Romanian