Editorial: Przekłady książek socjologicznych – jakość, problemy, wyzwania...  Cover Image

Od Redaktorów: Przekłady książek socjologicznych – jakość, problemy, wyzwania...
Editorial: Przekłady książek socjologicznych – jakość, problemy, wyzwania...

Author(s): Dominika Byczkowska-Owczarek, Krzysztof T. Konecki
Subject(s): Social Sciences
Published by: Uniwersytet Łódzki - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Keywords: Editorial

Summary/Abstract: Tematyka tego numeru „Przeglądu Socjologii Jakościowej” jest wyrazem troski środowiska socjologicznego o jakość przekładów książek i tekstów socjologicznych. Ich poziom wydaje się bowiem obniżać wraz ze wzrostem liczby polskich wydań. Poruszona w prezentowanych artykułach problematyka tłumaczeń, będących pewnym społecznym zjawiskiem, może być rozpatrywana nie tylko z perspektywy socjologii przekładu, ale także z punktu widzenia wielu innych dziedzin nauki, w tym socjologii wiedzy, polityki edukacyjnej, socjologii kultury, socjologii profesji, socjologii pracy, socjologii organizacji i zarządzania, studiów kulturowych, antropologii kultury, analizy dyskursu i tym podobnych dziedzin nauki.

  • Issue Year: VII/2011
  • Issue No: 2
  • Page Range: 1-4
  • Page Count: 4
  • Language: Polish