Biography of Alojz Benac Cover Image

Biografija Alojza Benca
Biography of Alojz Benac

Author(s): Borivoj Čović
Subject(s): Archaeology, Ethnohistory, Social history, Higher Education , History of Education
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Biography; Alojz Benac; archaeology; philology; professor;

Summary/Abstract: Dr Alojz Benac, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, roden je 20. oktobra 1914. u Plehanu kod Dervente. Gimnazijsko školovanje započeo je u Visokom, a završio u Zagrebu. Studirao je klasičnu filologiju i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1937. godine. Doktorsku disertaciju »Neolitsko naselje Nebo i problem butmirske kulture« odbranio je 1951. godine na Univerzi u Ljubljani, gdje je promovisan za doktora nauka. [...]

  • Issue Year: 1976
  • Issue No: 13
  • Page Range: 11-14
  • Page Count: 4
  • Language: Bosnian