Contribution to Knowing Albanian Literature from the Revival Period (Albanian literature in the Arabic alphabet) Cover Image

Prilog poznavanju arbanaske književnosti iz vremena Preporoda (arbanaska književnost na arapskom alfabetu)
Contribution to Knowing Albanian Literature from the Revival Period (Albanian literature in the Arabic alphabet)

Author(s): Hasan Kaleši
Subject(s): Cultural history, Social history, Albanian Literature, 19th Century
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Albanian literature; Revival period; Arabic alphabet;

Summary/Abstract: Iako Arbanasi spadaju u red najstarijih naroda na Baikanu i u Evropi, njihova je književnost relativno recentna. Ako izuzmemo prve pisane spomenike na arbanaskom — Božićno jevandjelje (XIII vek?), Formula krštenja (1462), rečnik Arnolda von Harff-a (1497) prva ozbiljnija delà pisana na arbanaskom imamo tek od sredine XVI veka -Trebnik Buzukov (1555), Dottrina Christiana Budi-ja (1618), Blankov rečnik (1635). Medjutim ni za ovu književnost se ne može reći da je prava književnost i da se prostire medju svim pokrajinama gde su živeli Arbanasi. O pravoj i opštearbanaskoj književnosti moći će se govoriti tek od perioda Nacionalnog preporoda, tj. od Prizrenske lige (1878) pa nadalje. [...]

  • Issue Year: 1956
  • Issue No: 1
  • Page Range: 352-388
  • Page Count: 37
  • Language: Serbian