Second World War - Victims in Yugoslavia (VIEWS 2) Cover Image

Drugi svetski rat - žrtve u Jugoslaviji (OGLEDI 2)
Second World War - Victims in Yugoslavia (VIEWS 2)

Author(s): Srđan Bogosavljević
Subject(s): WW II and following years (1940 - 1949), Historical revisionism, Fascism, Nazism and WW II
Published by: RES PUBLICA
Keywords: Yugoslavia in World War II; victims in World War II;list of victims of war(1964);

Summary/Abstract: Jugoslavija je, u granicama pre Drugog svetskog rata, bila među nekoliko zemalja najvećih stradalnika rata, ratnih razaranja i genocida. Zato čudi nemaran odnos prema žrtavama' rata, za koji bi se mogli naći politički motivi, ali ne i opravdanja. U činjenici da nije ni pokušano da se u jedinom popisu žrtava rata prikupe podaci i o izvrši- ocima zločina, može se sagledati deo motiva tadašnjeg rukovodstva Jugoslavije: jedva smirene međunacionalne netrpeljivosti, koje su za vreme rata kulminirale, nije trebalo ponovo pokretati i stavljati u prvi plan. Tako odlagana ozbiljna analiza ratnih žrtava, sastavljanje spiska stradalnika, pa i identifikovanje krivaca i na najnižem nivou i, naravno, njihova osuda, stvorile su prostor za manipulaciju i preterivanja.

  • Issue Year: VII/1995
  • Issue No: 117
  • Page Range: 27-32
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian