LYRIC ELEMENTS OF BALAD Cover Image

ЛИРСКИ ЕЛЕМЕНТ БАЛАДЕ
LYRIC ELEMENTS OF BALAD

Author(s): Srđan Bogosavljević
Subject(s): Comparative Study of Literature, Theory of Literature
Published by: Матица српска
Keywords: Balad; Lyric elements; Drama;

Summary/Abstract: Овај рад критички анализира различита поимања „епског” , „драмског” , а посебно „лирског” у теоријима баладе на немачком говорном подручју. Он показује да се у њима удео „лирског” своди или на присуство формалних елемената као што су рима и рефрен, или на употребу средстава која стварају угођај, или на манифестације говорног става такозваног „лирског Ј а ” , у чијем је „доживљајном пољу” наводно укотвљена баладна радња. Злоупотреба конструкта званог „лирско Ј а ” , с једне стране, и произвољно омеђење „лирског простора” баладе, с друге стране, нису страни чак ни теоријама које инсистирају на доследном категоријалном одређењу тог жанра.

  • Issue Year: 53/2005
  • Issue No: 1-3
  • Page Range: 253-280
  • Page Count: 28
  • Language: Serbian