The aesthetics of nature and national cultural foundations of prose by Mikhail Sholokhov Cover Image

Эстетика природы и еe национально-культурные основы в прозе Михаила Шолохова
The aesthetics of nature and national cultural foundations of prose by Mikhail Sholokhov

Author(s): Aleksandr Dyrdin
Subject(s): Literary Texts
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla

Summary/Abstract: Straipsnyje nagrinėjami pasaulėžiūriniai gamtos vaizdavimo Michailo Šolochovo kūryboje aspektai kaip išraiška rašytojo estetikos, susietos su nacionaline kultūrine tradicija. Tragiškame gyvenimo pajautime, kuris derinamas su ryškiai išreikšta tiesos ir teisingumo intuicija, pastebimas dominuojantis estetinės M. Šolochovo pozicijos bruožas. Epinio rašytojo sukurtus gamtos vaizdus galima suskirstyti į dvi sritis: gamtos ir estetinės sąmonės. Žmogaus ir jį supančios realybės tarpusavio sąveikos simbolizmas M. Šolochovo prozoje pagrįstas grožio idealu, susiklosčiusiu Rusijos istorijoje ir kultūroje. Rašytojo gamtos estetikos branduolį sudaro objektyvaus pasaulio reiškinių ir subjektyvių žmogaus emocijų, kūniškumo ir dvasingumo, gėrio ir grožio vienovės dramatiška paieška.

  • Issue Year: 54/2012
  • Issue No: 2
  • Page Range: 88-95
  • Page Count: 8
  • Language: Russian