Critiques Cover Image

Recenzie
Critiques

Author(s): Ivan Ondrášik
Subject(s): Book-Review
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Review; Critique;

Summary/Abstract: Review of: Šoltés, R.: Politika a etika v živote kresťana. Politické a ekonomické systémy v reflexii kresťanskej sociálnej etiky. Prešov: Prešovská univerzita, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2017, 407 s. ISBN 978-80-555-1794-0

  • Issue Year: XVIII/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 183-187
  • Page Count: 5
  • Language: Slovak