„Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952”, ed., introduction and commentaries by  Małgorzata Sieradz, Warszawa 2016 Cover Image
  • Price 1.50 €

„Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952”, opr., wstęp i komentarze Małgorzata Sieradz, Warszawa 2016
„Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952”, ed., introduction and commentaries by Małgorzata Sieradz, Warszawa 2016

Author(s): Ryszard Wieczorek
Subject(s): Music
Published by: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
Keywords: Adolf Chybiński; Józef M. Chomiński;correspondance; musicology; Polish musical culture;twentieth-century music;

Summary/Abstract: Book review of „Adolf Chybiński – Józef M. Chomiński. Korespondencja 1945–1952”, ed., introduction and commentaries by Małgorzata Sieradz, Warszawa 2016

  • Issue Year: 63/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 122-129
  • Page Count: 9
  • Language: Polish