Elisabeth Báthory – a true story Cover Image

Elżbieta Batory – historia prawdziwa
Elisabeth Báthory – a true story

Author(s): Aleksandra Bartosiewicz
Subject(s): History, 16th Century, 17th Century
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Elizabeth Báthory; legend of the „Blood Countess”; palatine Thurzó; Elżbieta Batory; legenda o „krwawej hrabinie”; palatyn Thurzó

Summary/Abstract: Almost everyone has heard the legend of cruel Elisabeth Báthory who bathed in the blood of young virgins to preserve eternal youth. The countess is also known as one of the bloodiest women in Europe. She is registered on the world list of Guinness records as the biggest serial killer of all time. However, there is a doubt whether she committed all crimes attributed to her. Thus, the article presents two alternative biographies of the Hungarian aristocrat: one that derives from legends, and the other that is based on historical facts recently determined by contemporary researchers of the topic. // Niemal każdy słyszał legendę o okrutnej Elżbiecie Batory, która kąpała się we krwi młodych dziewic, by zachować wieczną młodość. Hrabina zapisała się na trwałe w historii jako jedna z najkrwawszych kobiet Europy. Została też wpisana na światową listę rekordów Guinnessa jako największa seryjna morderczyni wszechczasów. Jednak czy aby na pewno dopuściła się wszystkich zarzucanych jej czynów? W artykule przedstawione zostaną dwie wersje historii życia węgierskiej arystokratki: jedna, wywodząca się z legend, oraz druga, oparta na faktach, do których udało się dotrzeć współczesnym badaczom tematu.

  • Issue Year: 17/2018
  • Issue No: 2
  • Page Range: 101-121
  • Page Count: 21
  • Language: Polish