Hello, Vilnius! Cover Image
  • Price 5.90 €

Witaj, Wilno!
Hello, Vilnius!

Author(s): Michał Römer
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Po konflikcie o Wilno tuż po I wojnie, kiedy miastu groziły rządy bolszewickie, a głównie – po zajęciu miasta przez polskie wojsko 9 października 1920, dla Polaków i Litwinów Wileńszczyzna stała się w istocie terenem sporu wojennego. Zerwane stosunki dyplomatyczne między obydwoma państwami (do 1938 roku) wróżyły tym relacjom jak najgorzej, choć okres międzywojenny kończył się względnie pokojowo. Inicjujący II wojnę światową zmasowany atak Niemców i Sowietów na Polskę i jej całkowita klęska – odwróciły sytuację. Litwa na kilka miesięcy zyskała głos w krytycznej dla obu stron sprawie Wilna.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 78
  • Page Range: 54-76
  • Page Count: 23
  • Language: Polish