Common land Cover Image
  • Price 5.90 €

Wspólny kraj
Common land

Author(s): Michał Römer
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: W śród różnych koncepcji na wskrzeszenie polskiej państwowości Michał Römer (1880–1945) – prawnik, uczony, a w pierwszej połowie życia przede wszystkim działacz społeczny i polityczny – prezentował nietypową postawę. W pierwszych dwóch dekadach XX wieku jego aktywność publiczna koncentrowała się wokół idei krajowej, czyli odbudowy historycznej Litwy wielonarodowościowej. Współpracował wówczas z litewskim ruchem odrodzenia narodowego, a jednocześnie określał siebie jako „Polaka demokratę”. Taka równoległa – polsko-litewska – świadomość narodowa „krajowca” dawała szansę na pogodzenie interesów obu stron, jednak ówcześnie jego światopogląd był odosobniony. Przedstawiamy fragmenty dzienników Römera, w których zawarł swoją myśl polityczną tamtego czasu. (Red.)

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 83
  • Page Range: 40-59
  • Page Count: 20