Crossroads of Independent Publishing House Cover Image
  • Price 3.00 €

Rozdroże Niezależnej Oficyny Wydawniczej
Crossroads of Independent Publishing House

Author(s): Łukasz Bertram
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Historia Niezależnej Oficyny Wydawniczej oraz całego drugiego obiegu postrzegana jest przede wszystkim przez pryzmat pionierskiego etapu drugiej połowy lat 70. Czas ten przypominaliśmy w „Karcie” 49 (Wiesława Grochola, Słowo jak dynamit). Jest to jednak tylko jeden z obrazów tego ruchu. Postać, jaką przybrał on pod koniec następnej dekady, prowokuje do pytań: jak można było działać w warunkach, gdy zarówno siła systemu, jak i etos opozycji zdawały się kruszyć; czy wolne słowo mogło stać się „towarem” na „rynku”; co właściwie spajało ze sobą tych, którzy wybrali bunt? Losy NOWEJ w drugiej połowie lat 80. pokazują, że ówczesne próby wolności nie biegły prostymi ścieżkami – stanowiły plątaninę różnych wyborów.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 78
  • Page Range: 116-131
  • Page Count: 16
  • Language: Polish