Candidates Cover Image
  • Price 2.50 €

Kandydaci
Candidates

Author(s): Łukasz Bertram, Ewa Sularz
Subject(s): History
Published by: Ośrodek KARTA

Summary/Abstract: Upadek komunizmu oznaczał koniec okresu, w którym polskie społeczeństwo pozbawione było suwerenności i podmiotowości w różnych sferach życia publicznego, w tym — lokalnej samorządności. Sam termin „samorząd terytorialny” został wyrugowany z oficjalnego języka, a stworzone wedle sowieckich wzorców rady narodowe różnego szczebla określano jako terenowe organy jednolitej władzy państwowej, niejako „pasy transmisyjne” woli PZPR do miast i wsi. Prezentujemy zdjęcia i towarzyszące im wówczas charakterystyki reprezentantów władzy lokalnej w Peerelu, dla których system przeznaczył rolę „kandydatów” przegłosowywanych, bo — nie wybieranych.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 62
  • Page Range: 118-125
  • Page Count: 8
  • Language: Polish