Literary creativity of Bosnian-Herzegovinian Diaspora in Sweden Cover Image

Књижевно стваралаштво бх. дијаспоре у Шведској
Literary creativity of Bosnian-Herzegovinian Diaspora in Sweden

Author(s): Izet Muratspahić
Subject(s): Bosnian Literature
Published by: Društvo pisaca Bosne i Hercegovine
Keywords: literature; Bosnia and Herzegovina; diaspora; Sweden;

Summary/Abstract: О књижевном стваралаштву босанскохерцеговачке дијаспоре у Шведској мало ce зна, говори и пише, какоудомовинитако иуземљи пријема. Постоји више разлога заштоје то тако. У БиХ je овај књижевни корпус маргинализиран и затомљен предрасудама о мањој вриједности. У Шведској су, пак, све усељеничке литературе на периферији литерарног интереса, с обзиром на то да ce у највећој мјери пишу на матерњим језицима (или недовољно добром шведском) и ријетко објављују у познатим шведским издавачким кућама. Теку посљедње вријеме ce донекле мијења ова ситуација. Наиме, у БиХ ce данас чешће пише о овим ауторима и њиховим дјелима, a у Шведској објављују антологије и студије везане за усељеничку књижевност. To je резултат све израженије мултикултурности шведског друштва, али и неоспорних литерарно-естетских вриједности које ова књижевносту новије вријеме реализира.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 210-217
  • Page Count: 8
  • Language: Bosnian