Almanah and epic of Bosniaks of Montenegro Cover Image
  • Price 2.00 €

Almanah i Epika Bošnjaka Crne Gore
Almanah and epic of Bosniaks of Montenegro

Author(s): Šerbo Rastoder
Subject(s): Montenegrine Literature, Culture and social structure , Sociology of Culture, Cultural Essay
Published by: Almanah
Keywords: Almanah; epic; Bosniaks; Montenegro;

Summary/Abstract: Kontinuirano interesovanje Almanaha za epiku Bošnjaka Crne Gore nije slučajno. Ovaj važan segment tradicionalnog nasljeđa, nedovoljno izučen i poznat samo u stručnim krugovima, bilo je potrebno organizovano svestrano, stručno i kritički izučavati. Otuda i stalno interesovanje i potreba da ga se reafirmiše na jedino moguć način: kontinuiranim, promišljenim, intelektualno superiornim pristupom i, iznad svega, sa sviješću da imamo šta pokazati, čime se ponositi te biti odgovorni prema baštini i nasljeđu kako bismo ih učinili dostupnim i razumljivim svima, a ponajviše nama i onima oko nas. […]

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 79-80
  • Page Range: 245-249
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian