When a lie becomes truth Cover Image
  • Price 2.00 €

Kad laž postane istina
When a lie becomes truth

Author(s): Milika Pavlović
Subject(s): Civil Society, Governance, Montenegrine Literature, Political Essay, Peace and Conflict Studies
Published by: Almanah
Keywords: Yugoslavia; Yugoslavs; politics; society; government; conflict; peace;

Summary/Abstract: Među narodima u granicama bivše Jugoslavije ponovo je provrio balkanizam, i to u starim kolonijalnim oblicima – na sjeverozapadu kao otužni evropocentrizam, na jugoistoku kao prizemni marifetluk vizantijske naravi. Od prvog „okruglog stola“ na poznatu antikomunističku temu o „prožimanju klasnog i nacionalnog“ munjevito se dospjelo do nacionalističko-vjerskog bratoubilačkog rata. Federacija je najprije „federirala“, a potom se feudalizirala. Cijela igra dobila je topovsku završnicu. […]

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 79-80
  • Page Range: 237-241
  • Page Count: 5
  • Language: Bosnian