REVIEWS Cover Image
  • Price 6.00 €

PRIKAZI
REVIEWS

Author(s): Husein Bašić, Jašar Redžepagić, Milika Pavlović, Vuk Cerović, Redžep Nurović, Ljubiša Rajković Koželjac, Raif Hajdarpašić, Suljo Mustafić, Draško Došljak, Mehmed Đedović, Hazim Brkić, Sait Šabotić, Olga Perović, Zvonko Femić
Subject(s): Book-Review
Published by: Almanah

Summary/Abstract: Review of: Husein Bašić, Nije se prevario (Dr Ljubiša Rajković, Sa londže zelene, Samostalno izdanje: Ibiš Kujević, Rožaje, 2001) Jašar Redžepagić, Ibrahim Reković, „Plavsko-gusinjski biseri“, Almanah, 2004 Milika Pavlović, Ni zid ni tjesnac, „Sandžak juče, danas i sutra“, Novi Pazar, 2005 (Zbornik radova sa okruglog stola 21-23. novembra 2003. godine Vuk Cerović, Traganje za srećom i smislom (Hilmo Hadžić, „Jusuf i njegova braća“, Almanah, Podgorica 2005 Redžep Nurović, Roman sa dna pamćenja, Zaim Azemović: „Šemsi-pašina balkanska sudbina“, istorijski roman, izdavač: Udruženje književnika i umjetnika – Rožaje, 2005 Ljubiša Rajković, Narodna pamet Rožajaca (Zaim Azemović, „Pamet je u narodu“ /Staro Rožaje u anegdotama i legendama/, Rožaje 2000 Raif Hajdarpašić, Rasim Muminović, Hadži-Murad i Sandžak, Sarajevo 2005 Suljo Mustafić, Senka Rastoder, „S druge strane sjenke“, Bar 2005 Draško Došljak, Pjesnik ljubavi i bola (Braho Adrović, „Objava nezaborava“ i „Gorki vijenac“) Mehmed Đedović, Softić Faiz, „Strah od rodne kuće“, roman, Bosanska riječ, Tuzla 2006 Hazim Brkić, Mehmed Đedović, „Kad se Bulbul vratio“, pripovijetke Suljo Mustafić, Poezija Envera Muratovića Sait Š. Šabotić, Safet Hadrović Vrbički, »Orfejeva lira«, Centar za kulturu Rožaje, Rožaje 2003 Olga Perović, Tragom nezaborava Zvonko Femić, Novopazarski zbornik 28/2004

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 33-34
  • Page Range: 261-321
  • Page Count: 57
  • Language: Bosnian, Serbian