Educational support for child with autism Cover Image

Wsparcie edukacyjne dziecka z autyzmem
Educational support for child with autism

Author(s): Aneta Płusa
Subject(s): School education, Developmental Psychology, Behaviorism, Methodology and research technology, Health and medicine and law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Keywords: autism; symptoms; methods; supporting teacher;

Summary/Abstract: Słowo autyzm coraz częściej pojawia się na ustach większości pedagogów, nauczycieli rodziców. Dlaczego? Zaburzenie to w dzisiejszych czasach jest z coraz większym nasileniem spotykane w naszym otoczeniu: w szkole, w rodzinie. Przyczyny tej choroby jak dotąd nie są dokładnie znane, ale pojawia się coraz to więcej metod i sposobów, czy form leczenia, które umożliwiają dziecku z autyzmem „w miarę normalne” funkcjonowanie w społeczeństwie. W poniższym artykule we wstępie przedstawione zostały aspekty teoretyczne tego zaburzenia, takie jak pojęcie czy symptomy, które zostały bardzo dokładnie omówione, a także przedstawione w skróconej formie w postaci tabeli. Następnie ukazane zostały tylko niektóre z możliwych metod pracy z dzieckiem autystycznym, takie jak: terapia behawioralna, Metoda Opcji, Plany Aktywności, metoda integracji sensorycznej, Metoda Marii Montessori, a także metody relaksacyjne. Każda z tych metod w dużej mierze wspomaga rozwój dziecka z autyzmem. Kolejnym aspektem, który został poruszony jest rola i zadania nauczyciela wspomagającego, który jest przydzielany dziecku z zaburzeniami w rozwoju przez szkołę. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie mu możliwie jak najlepszych warunków do nauki i zdobywania wiedzy w miarę swoich możliwości, a także pomoc w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami. Musi on także być w stałym kontakcie z rodzicami takiego dziecka. Ważna jest bowiem ich współpraca. Należy także pamiętać, że wsparcie powinno być udzielane nie tylko choremu dziecku, ale także jego rodzicom, gdyż dla nich ta sytuacja też jest trudna. Artykuł kończą podsumowanie i wyciągnięte w ramach studium teoretycznego wnioski.

  • Issue Year: 30/2017
  • Issue No: 30
  • Page Range: 39-55
  • Page Count: 17
  • Language: Polish