Descartes and The Present Cover Image

Descartes a súčasnosť
Descartes and The Present

Author(s): Ľubomír Belás
Subject(s): Epistemology, Early Modern Philosophy
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Pod týmto názvom sa v dňoch 28.-29. 3. 1996 uskutočnila na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove filozofická konferencia s medzinárodnou účasťou, žiaľ, bez francúzskych kolegov, ktorú organizačne i obsahovo pripravila Katedra filozofie. Veľké jubileum - 400. výročie narodenia R. Descarta, ktoré si pripomína v tomto roku celý filozofický i kultúrny svet, stalo sa mimoriadnou príležitosťou na aktuálnu filozofickú analýzu myšlienkového odkazu zakladateľa novovekej filozofie. Jednotlivé príspevky, ktoré na konferencii odzneli, boli orientované na rôzne dimenzie Descartovej filozofickej inciatívy.

  • Issue Year: 4/1997
  • Issue No: 1
  • Page Range: 109-110
  • Page Count: 2
  • Language: Slovak