Repeated Recognition: Swedish Politics and Diplomacy towards Lithuania’s Independent Statehood 1918–1921 and 1990–1991 Cover Image

Pakartotinis pripažinimas: Švedijos politika ir diplomatija atkuriant Lietuvos nepriklausomą valstybę 1918–1921 ir 1990–1991 metais
Repeated Recognition: Swedish Politics and Diplomacy towards Lithuania’s Independent Statehood 1918–1921 and 1990–1991

Author(s): Saulius Pivoras
Subject(s): Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: Skandinavija; diplomatija; valstybingumas; Nordic countires; diplomacy; statehood; Riksdag

Summary/Abstract: Šio straipsnio tikslas – apibūdinti ir palyginti Švedijos politinę ir diplomatinę, taip pat ir visuomeninę laikyseną Lietuvos valstybės ir atkurtos valstybės nepriklausomybės atžvilgiu. Ta laikysena charakterizuojama turint omenyje ir viena akimi stebint kitų Skandinavijos valstybių elgseną, nors ji detaliai nėra analizuojama. Straipsnyje siekiama paaiškinti Švedijos diplomatinės strategijos ir taktikos Lietuvos pripažinimo atžvilgiu savitumą, parodyti tam tikrą Švedijos diplomatijos tęstinumą ar tapatumą visiškai skirtingomis istorinėmis aplinkybėmis. The aim of this article is to characterize and compare the politics and diplomacy of Sweden regarding the restoration of Lithuanian statehood in two different time periods: 1918-1921 and 1990- 1991. Swedish attitudes are analysed paying some but not very detailed attention to the politics of the other Nordic countries. The article is based upon archival research as well as upon analysis of Riksdag protocols, memoirs of diplomats, and Swedish periodicals.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 53
  • Page Range: 75-98
  • Page Count: 24
  • Language: Lithuanian