THE UNILATERAL ACT VS. THE ADMINISTRATIVE ACT Cover Image

ACTUL CIVIL UNILATERAL VS. ACTUL ADMINISTRATIV – REFLECŢII ASUPRA DELEGĂRII CĂTRE PARTICULARI A EXERCIŢIULUI PUTERII PUBLICE
THE UNILATERAL ACT VS. THE ADMINISTRATIVE ACT

Author(s): Ovidiu Podaru
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Studia Universitatis Babes-Bolyai
Keywords: act civil unilateral; act administrativ prin delegaţie; regim de putere publică; federaţie sportivă.

Summary/Abstract: O jurisprudenţă recentă a stabilit că un act unilateral prin care o federaţie sportivă a exclus unul dintre membri săi pe motivul unei încălcări grave a statutului are natura juridică a unui act administrativ individual întrucât, raportat la prevederile relevante ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, respectiv a Ordonanţei nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, dacă asemenea asociaţii au statut de utilitate publică ele pot emite acte administrative prin delegaţie, exercitând puterea publică cu care legea le-a înzestrat. În realitate, un asemenea act este un act unilateral de natură civilă căci, atunci când federaţia îl emite, ea nu se comportă ca o autoritate publică ci ca un simplu particular, căci nu exercită puterea publică pe care legea i-a conferit-o. Pe de altă parte, un asemenea act nu pune în aplicare legea imperativă, ci propriul statut, deci nici această condiţie cerută de art. 2 alin. 1 lit. c) a Legii contenciosului administrativ nu este îndeplinită.

  • Issue Year: 58/2013
  • Issue No: 4
  • Page Range: 193-199
  • Page Count: 7
  • Language: Romanian