"But all this «heroism» is a lie. Horror is the reality” – War Against War! by Ernst Friedrich as a Montage Cover Image

„Całe to «bohaterstwo» jest kłamstwem. Rzeczywistość jest horrorem” – Wojna wojnie Ernsta Friedricha jako montaż
"But all this «heroism» is a lie. Horror is the reality” – War Against War! by Ernst Friedrich as a Montage

Author(s): Marta Maliszewska
Subject(s): History, Fine Arts / Performing Arts
Published by: Widok. Fundacja Kultury Wizualnej
Keywords: "War Against War!"; montage; narration; irony; photography

Summary/Abstract: Analiza pracy Ernsta Friedricha Wojna wojnie. Odwołując się między innymi do Georges’a Didi-Hubermana, Jacques’a Rancière’a oraz Paula de Mana, autorka pokazuj montażowy, ironiczny oraz pedagogiczny charakter pracy. Album jest w tym ujęciu próbą stworzenia alternatywnej narracji na temat Wielkiej Wojny, mającą podważyć mit Pola Chwały. Friedrich próbuje go zastąpić wezwaniem do Człowieka i Miłości, nie rezygnuje więc z mitologizowania świata. Nawet jeśli nie udaje mu się położyć kresu konfliktom zbrojnym, to obrana przez niego strategia pozwala na dekonstrukcję dominujących obrazów wojny.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 20
  • Page Range: 216-239
  • Page Count: 24
  • Language: Polish