Jaromír Mrňka, The Stubborn Periphery: The Everydayness of the Communist party dictatorship in the Years 1945–1960 on the examples of Šumperk and Zábřeh districts, Prague: Ústav pro studium totalitních režimů 2015. Cover Image

Jaromír Mrňka, Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladech Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1956, Prague: Ústav pro studium totalitních režimů 2015.
Jaromír Mrňka, The Stubborn Periphery: The Everydayness of the Communist party dictatorship in the Years 1945–1960 on the examples of Šumperk and Zábřeh districts, Prague: Ústav pro studium totalitních režimů 2015.

Author(s): Jan Slavíček
Subject(s): History
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Vydavatelství
  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 2 (26)
  • Page Range: 83-86
  • Page Count: 4
  • Language: English