Report on the 'European Dialogue' seminar Cover Image

Sprawozdanie z seminarium „Europejski Dialog”
Report on the 'European Dialogue' seminar

Author(s): Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Subject(s): Conference Report
Published by: Instytut Europy Środkowej

Summary/Abstract: „Polityka międzynarodowa i polityka symboliczna jako instrumenty wykorzystywane w stosunkach międzynarodowych”, „Polityka pamięci jako instrument wykorzystywany w działaniach wewnętrznych”, „Polityka kulturalna i instrumentalizacja (kwestie muzealnicze i pomnikowe)”, „Decentralizacja jako skuteczny instrument poprawy efektywności zarządzania” (Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, Lubelskie Centrum Konferencyjne).

  • Issue Year: 15/2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 233-235
  • Page Count: 3
  • Language: Polish