The artistic and scientific herbaria with dried plants. Issues of conservation of the herbaria in a form of codex Cover Image

Artystyczne i naukowe zielniki z zasuszonymi roślinami. Problematyka konserwacji zielników w formie kodeksu
The artistic and scientific herbaria with dried plants. Issues of conservation of the herbaria in a form of codex

Author(s): Izabela Zając, Sylwia Popławska
Subject(s): Preservation
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Keywords: zielniki; konserwacja; obiekty na podłożu papierowy; zasuszone rośliny

Summary/Abstract: Tworzone od XVI wieku zielniki w formie kodeksu stanowią grupę bardzo ciekawych i różnorodnych obiektów. Wykonywane były głównie przez botaników jako rodzaj dokumentacji wykorzystywanej zarówno do badań naukowych, jak i do nauczania. Przez obecność zasuszonych okazów roślin na ich kartach, obiekty te stanowią obecnie duże wyzwanie konserwatorskie. Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące historii tworzenia tego typu obiektów, technologii ich wykonania oraz problemów związae konserwatorskie. Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące historii tworzenia tego typu obiektów, technologii ich wykonania oraz problemów związanych z ochroną, jak również z przeprowadzaniem zabiegów konserwatorskich.

  • Issue Year: 20/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 67-87
  • Page Count: 21
  • Language: Polish