Activity report of the Centre for Antitrust and Regulatory Studies in 2017 Cover Image

Sprawozdanie z działalności Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych w roku 2017
Activity report of the Centre for Antitrust and Regulatory Studies in 2017

Author(s): Tadeusz Skoczny
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Business Economy / Management, Law on Economics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
  • Issue Year: 7/2018
  • Issue No: 4
  • Page Range: 125-133
  • Page Count: 9
  • Language: Polish