Online Antitrust and Regulatory Quarterly (iKAR) Cover Image

internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (iKAR)
Online Antitrust and Regulatory Quarterly (iKAR)

Publishing House: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Frequency: irregular and other
Print ISSN: 2299-5749
Status: Active

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 3/4
 • Issue No. 4/4
 • Issue No. 5/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 3/5
 • Issue No. 4/5
 • Issue No. 5/5
 • Issue No. 6/5
 • Issue No. 7/5
 • Issue No. 8/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 3/6
 • Issue No. 4/6
 • Issue No. 5/6
 • Issue No. 6/6
 • Issue No. 7/6
 • Issue No. 8/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 3/7
 • Issue No. 4/7
 • Issue No. 5/7
 • Issue No. 6/7
 • Issue No. 7/7
 • Issue No. 8/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 3/8
 • Issue No. 4/8
 • Issue No. 5/8
 • Issue No. 6/8
 • Issue No. 7/8
 • Issue No. 8/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 3/9
 • Issue No. 4/9
 • Issue No. 5/9
 • Issue No. 6/9
 • Issue No. 7/9
 • Issue No. 8/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/10
 • Issue No. 4/10
 • Issue No. 5/10
 • Issue No. 6/10
 • Issue No. 7/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/11
 • Issue No. 3/11
 • Issue No. 4/11
 • Issue No. 5/11
 • Issue No. 6/11
 • Issue No. 7/11
 • Issue No. 1/12
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 3/12
 • Issue No. 4/12
 • Issue No. 5/12
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

iKAR jest otwarty na publikacje prawnicze i ekonomiczne oraz leżące na pograniczu tych dyscyplin i nauk o zarządzaniu czy nawet nauk technicznych. Dwa podstawowe mega-obszary publikacji stanowią: (1) ochrona konkurencji (w tym zakaz praktyk ograniczających konkurencję i kontrola koncentracji) oraz (2) regulacje sektorowe. W iKAR mogą być jednak publikowane także teksty z obszarów pokrewnych z ochroną konkurencją (dotyczące np. pomocy państwa, przeciwdziałania naruszaniu zbiorowych interesów konsumentów i niedozwolonym praktykom rynkowym, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji polegających na utrudnianiu dostępu do rynku, relacji między ochroną konkurencji a PWI itp.). W publikacjach z obszaru regulacji sektorowych dominują teksty dotyczące sektorów infrastrukturalnych (infrastruktury technicznej); coraz częściej obejmują one także tematykę innych sektorów szczególnych (jak „usługi audiowizualne”, „usługi finansowe” czy „przemysł farmaceutyczny”). Artykuły naukowe (oraz inne teksty) nie tylko poruszają tematy polskie, ale mają często także wymiar unijny (inaczej niż w YARS, gdzie dominuje perspektywa polska lub środkowo-europejska) lub globalny (np. „Prawo konkurencji na świecie”).