'Liquid Rock'. Conceptualisation of the Notion of Cohesion in Regard to Adolescents' Relations with their Parents Cover Image

„Płynna skała”. Konceptualizacja pojęcia spójności w odniesieniu do relacji adolescentów z rodzicami
'Liquid Rock'. Conceptualisation of the Notion of Cohesion in Regard to Adolescents' Relations with their Parents

Author(s): Magdalena Rosochacka-Gmitrzak
Subject(s): Family and social welfare
Published by: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: spójność; spójność zrównoważona; rodzina; adolescenci; grupa społeczna; społeczeństwo; relacje

Summary/Abstract: Celem artykułu była konceptualizacja pojęcia spójności w naukach społecznych, w socjologii w szczególności, w odniesieniu do relacji adolescentów z rodzicami. Zarówno w Europie jak i w Polsce, termin „spójność” funkcjonuje w językach akademickim oraz kolokwialnym, czego konsekwencją są niejasności wokół niej w niektórych dyskursach i narracjach społecznych. Artykuł zawiera dwie perspektywy analizy spójności: jej uplasowanie się na płaszczyźnie społeczeństwa (poziom makro) oraz płaszczyźnie grupy społecznej jaką jest rodzina (poziom mikro). Pytam także o możliwości i konsekwencje przekraczania tzw. bezpiecznych progów spójności. Wskazuję również na występowanie optymalnej i zrównoważonej spójności rodziny jako alternatywy dla napięć na linii konkurujących potrzeb więzi oraz autonomii. Przemiany socjokulturowe dotykające społeczeństwa oraz rodziny zdają się wymuszać poszerzoną refleksję nad siłami utrzymującymi jednostki w grupie i zwiększającymi jej szansę na przetrwanie.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 21 (1)
  • Page Range: 81-98
  • Page Count: 18
  • Language: Polish