Book reviews Cover Image

Recenzje
Book reviews

Author(s): Julian Czurko, Leszek Karczewski, Natalia Lemann, Michał Wróblewski, Maciej Świerkocki, Magdalena Drabikowska
Subject(s): Review
Published by: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

Summary/Abstract: Roma Sendyka, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku,Kraków, Universitas 2006. Buchholtz, Mirosława, (ed.). 2009. Studia postkolonialne w literaturoznawstwie i kulturoznawstwie anglojęzycznym. Toruń: Wydawnictwo UMK Jarosław Płuciennik, Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Kraków 2009. Andrew R. Murphy, Charles Russell, Jarosław Płuciennik, Irena Hübner, Literature, Culture, and Tolerance, Peter Lang 2009 Natalia Lemann, Epicka historiografia we współczesnej prozie polskiej, Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. Barbara Herrnstein Smith, Natural Reflections. Human Cognition at the Nexus of Science and Religion, Yale Haven and London, 2009.

  • Issue Year: 53/2010
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 209-250
  • Page Count: 42
  • Language: Polish