Drivers of the Hungarian Economy in the Middle Ages - Program of the Hungarian Economic History Research Group of the MTA BTK Momentum Cover Image

A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban - Az MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport programja
Drivers of the Hungarian Economy in the Middle Ages - Program of the Hungarian Economic History Research Group of the MTA BTK Momentum

Author(s): Boglárka Weisz
Subject(s): Geography, Regional studies, Economic history, Middle Ages
Published by: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
Keywords: Hungary; economy; middle ages; history;

Summary/Abstract: A gazdaság működése, folyamatos változása szorosan összefügg azokkal a gazdasági életet meghatározó, irányító tényezőkkel, amelyekkel az ország, a városok, az uradalmak és a falvak szintjén egyaránt találkozunk. E szintek hatást gyakoroltak egymásra. A központi hatalom a középkorban hátteret biztosított a gazdasági élet működéséhez, ahhoz azonban, hogy ezt garantálni tudja, a mindenkori uralkodónak alattvalóira adót kellett kivetnie, bár az ebből befolyt összeg a kincstár bevételeinek csak egy részét jelentette. A gazdasági élet működésének nélkülözhetetlen tényezője a pénzverés, mely Nyugat-Európától eltérően – a királyi család tagjain túl néhány kivételtől eltekintve – az egész középkoron át a király kizárólagos joga maradt. Mindezek kézbentartásához szükség mutatkozott egy önálló intézményrendszerre, a kamarai hálózatra, mely – amellett, hogy az adóztatást, illetve a pénzverést működtette – a gazdasági élet egyes szektorait (például bányászat, bányászati termékekkel folytatott kereskedelem) is a felügyelete alatt tartotta. A gazdaság fejlődése ugyanakkor az intézményhálózatban is változásokat idézett elő az idők során. Az intézményrendszer vezetői pedig sok esetben nem csak a gazdasági élet irányítói, hanem aktív szereplői is voltak.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 03
  • Page Range: 487-506
  • Page Count: 20
  • Language: Hungarian