A New Hungarian Literary Canon? Ernő Kulcsár Szabó: The History of Hungarian Literature (1945-1991) Cover Image
  • Price 4.50 €

Új magyar irodalmi kánon? Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991
A New Hungarian Literary Canon? Ernő Kulcsár Szabó: The History of Hungarian Literature (1945-1991)

Author(s): András Veres
Subject(s): Review, Recent History (1900 till today), Hungarian Literature
Published by: Budapesti Könyvszemle Alapítvány
Keywords: New Hungarian Literary Canon; Ernő Kulcsár Szabó; Hungarian Literature;

Summary/Abstract: Kulcsár Szabó Ernő újabb könyve mellett nem lehet szó nélkül elmenni: szóvá kell tenni - azért is, mert jelentős szellemi teljesítmény, és azért is, mert távolról sem hibátlan mű. Nem tudok szőkébb tudományterületemen ennél jobb példát mostani helyzetünk átmenetiségének kifejezésére és képviseletére. Megtalálható benne mindaz, ami túllendíthet a jelenünket is kitöltő közelmúlt szánalmas horizontján: nemcsak a régi és új pártpolitikai sugalmazásokat vagy a nemzetféltő szirénhangokat hagyja figyelmen kívül, de az irodalmi életünket immár fél évszázada megosztó népi-urbánus elkülönültséget és a különféle protokoll-listákat is; nem hisz a tudomány és általában a ráció igazságosztó szerepében sem; azzal az igénnyel lép föl, hogy elfogultan elfogulatlan legyen, és ha szükséges, „minden értéket átértékeljen”. Nem kétséges a szerzői szándék nagyvonalúsága, csak az a baj, hogy nem társul kellő eltökéltséggel, s míg az alapvetőnek ítélt ügyekben nem ismer kíméletet, apró-cseprő kérdésekben lépten-nyomon engedményre hajlik. így pedig az eredmény csakis felemás lehet: elmozdulás inkább, semmint fordulat a korábbi szellemi állapothoz képest. Ha már arra szánjuk el magunkat, hogy tövestül vágjunk ki elkorhadt fákat, nem biztos, hogy törődni kell azzal: az itt-ott fellelhető levelek meg ne sérüljenek.

  • Issue Year: 5/1993
  • Issue No: 03
  • Page Range: 297-305
  • Page Count: 9
  • Language: Hungarian