Efficiency of social enterprises in meeting social and business goals Cover Image

Efektywność przedsiębiorstw społecznych w realizacji celów społecznych i biznesowych
Efficiency of social enterprises in meeting social and business goals

Author(s): Agnieszka Chomiuk, Katarzyna Gabryelewicz
Subject(s): Socio-Economic Research
Published by: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: social enterprises; social added value; financial analysis; profit plus

Summary/Abstract: Artykuł podejmuje tematykę efektywności w realizacji celów społecznych i biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych. Autorki podkreślają, że kategoria zysku w ekonomii społecznej jest nierozerwalnie powiązana z misją społeczną, a analiza kondycji przedsiębiorstwa społecznego powinna uwzględniać społeczną wartość dodaną. Swoje wnioskowanie autorki opierają na analizie finansowej dwóch spółdzielni socjalnych. Celem artykułu jest wskazanie korzyści społecznych i ekonomicznych wynikających z funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz analiza kondycji i rentowności przedsiębiorstw społecznych na przykładzie analizowanych spółdzielni socjalnych. Wyniki badań dowodzą, że analizowane przedsiębiorstwa społeczne wykazują tendencję do zwiększania swojej wartości ekonomicznej, realizują cele prozatrudnieniowe oraz generują liczne korzyści społeczne.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 1
  • Page Range: 72-83
  • Page Count: 10
  • Language: Polish