Ukrainian Local Democracy: From the Soviet Heritage to European Model Cover Image

Украинская местная демократия: от советского наследия к европейской модели
Ukrainian Local Democracy: From the Soviet Heritage to European Model

Author(s): Anatolij Krugłaszow
Subject(s): History, Political Sciences, Political history
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Ukraine; local democracy; Soviet Union; Europeanisation; Ukraina; demokracja lokalna; Związek Radziecki; europeizacja

Summary/Abstract: The article considers some leading tendencies, which are related to the process of Ukrainian local democracy formation. The key stages of the process are distinguished since the reforms of M. Gorbachev. Author points out at some connotations of electoral system evolution and the process of local democracy development. Some hardships and stagnation with regard to lowest level of democratic process are stated also. Main focus is made on recent reforms of decentralization and its characteristic are outlined. The newest model of local elections of 2015 is put under certain scrutiny and main errors of the models highlighted. Some challenges of delaying the reforms of Ukrainian political system have been analyzed too. // W artykule analizowane są wybrane węzłowe problemy i tendencje, odnoszące się do skomplikowanego procesu kształtowania się demokracji lokalnej na Ukrainie. Autor zwraca szczególną uwagę na jej genezę i początkowy etap rozwoju, tj. od momentu reform Michaiła Gorbaczowa w ZSRR, podnosi także kwestię zależności pomiędzy rozwojem demokracji lokalnej na Ukrainie a ewolucją ukraińskiego systemu wyborczego. W artykule odnotowuje się obecność zjawiska stagnacji rozwoju demokracji lokalnej w pewnych okresach po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Wiele uwagi poświęca się krytycznej ocenie treści i konsekwencjom dotychczasowych prób decentralizacji władzy na Ukrainie. Autor rozpatruje zasadnicze wady nowego modelu wyborów lokalnych, stosowanego na Ukrainie od październiku 2015 r. Wskazano także na zagrożenia stojące przed Ukrainą w trakcie dalszych reform politycznych.

  • Issue Year: 2016
  • Issue No: 5
  • Page Range: 25-38
  • Page Count: 14
  • Language: Russian