The contemporary changes on the European market of supply of freight transport road vehicles Cover Image

Zmiany na europejskim rynku dostaw taboru samochodowego do przewozów towarowych
The contemporary changes on the European market of supply of freight transport road vehicles

Author(s): Jarosław Brach
Subject(s): Economy, History of European Union, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Transport 4.0; fleet supplier and buyer; Transport 4.0; dostawca i odbiorca taboru

Summary/Abstract: In this paper there are described new tendencies which – in the recent times – have been taking place on the European market of commercial vehicles for freight transport. These processes are mainly caused by the forth industrial revolution which drives to creation of Industry 4.0 and connected with it Logistics 4.0, Transport 4.0 and Mobility 4.0. These changes have a strong influence on the activities of all parties involved in that part of the business – fleet suppliers, hauliers, customers. // W artykule opisano nowe tendencje, które można zaobserwować ostatnio na europejskim rynku pojazdów użytkowych do przewozów towarowych. Procesy te są głównie spowodowane tzw. czwartą rewolucją przemysłową, która doprowadziła do powstania Przemysłu 4.0 oraz związanych z nim: Logistyki 4.0 i Transportu 4.0. Zmiany te w znacznym stopniu wpływają na działalność – funkcjonowanie wszystkich stron włączonych w tę część biznesu – dostawców taboru, przewoźników, zleceniodawców.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 20
  • Page Range: 147-160
  • Page Count: 14
  • Language: Polish