The Beggars’ Songs about Last Judgment and the End of the World in Comparison with the Biblical and Apocryphal message Cover Image

Dziadowskie pieśni o Sądzie Ostatecznym i końcu świata wobec tradycji biblijnej i apokryficznej
The Beggars’ Songs about Last Judgment and the End of the World in Comparison with the Biblical and Apocryphal message

Author(s): Katarzyna Janus
Subject(s): Customs / Folklore
Published by: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Keywords: pieśń dziadowska; apokryf; koniec świata; sąd ostateczny

Summary/Abstract: Artykuł jest filologicznym, źródłowym studium trzech pieśni dziadowskich o końcu świata. W eksplikacji zwrócono uwagę na intertekstualność utworów, które sięgają w warstwie inwencji i obrazowania poetyckiego do tradycji biblijnej i apokryficznej. Rozważania zostały także skoncentrowane wokół funkcji przekazu.

  • Issue Year: 62/2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 49-65
  • Page Count: 17
  • Language: Polish