THE EDUCATOR OF A YOUNG CHILD – EMERGENCE OF A NEW PEDAGOGICAL PROFESSION Cover Image

WYCHOWAWCA MAŁEGO DZIECKA – PROCES WYŁANIANIA SIĘ NOWEGO ZAWODU PEDAGOGICZNEGO
THE EDUCATOR OF A YOUNG CHILD – EMERGENCE OF A NEW PEDAGOGICAL PROFESSION

Author(s): Dorota Podgórska-Jachnik
Subject(s): Education, Preschool education, Vocational Education
Published by: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Keywords: zawód; wychowawca małego dziecka; klasyfikacja zawodów; standardy kompetencji; profession; the educator of a young child; classification of professions; competency standards

Summary/Abstract: Artykuł ukazuje przesłanki oraz proces wyłonienia się w Polsce nowego zawodu pedagogicznego: wychowawcy małego dziecka. Zawód ten pojawił się w polskiej Klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy w roku 2014 w związku z tzw. ustawą żłobkową. Jest jednym z nielicznych, dla których opracowano zweryfikowany empirycznie opis standardów kompetencyjnych. W Polsce posiada go jedynie 300 zawodów, w tym tylko pięć, które można określić jako pedagogiczne.The article shows the premises and a process of emerging a new pedagogical profession in Poland: the educator of a young child. This profession appeared in Polish Classification of Professions and Specialities for the needs of labour market in 2014 in the connection with the discussion on the so-called Nursing Law. Is one the few for which an empirically verified description of competency standards have been developed. In Poland they are only 300 professions with such standards, including only five, which can be described as pedagogical.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 63-73
  • Page Count: 11
  • Language: Polish