ERGONOMICS AND SAFETY OF WORK IN A PROFESSIONAL HUMAN ACTIVITY Cover Image

ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PROFESJONALNEJ AKTYWNOŚCI CZŁOWIEKA
ERGONOMICS AND SAFETY OF WORK IN A PROFESSIONAL HUMAN ACTIVITY

Author(s): Bogusław Pietrulewicz
Subject(s): Social Sciences, Education, Vocational Education
Published by: Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Keywords: ergonomia; bezpieczeństwo pracy; aktywność człowieka; ergonomics; occupational safety; human activity

Summary/Abstract: Aktywność zawodową człowieka charakteryzuje przede wszystkim potencjał zawodowy i profesjonalizm. Kształtują te właściwości człowieka rozwój zawodowy, warunki w których przebiega ten rozwój oraz praca. Dopełnieniem sylwetki zawodowej człowieka jest jej przygotowanie w zakresie ergonomii i kultury bezpieczeństwa pracy.The professional activity of a person is characterized above all by professional potential and professionalism. They shape the human characteristics of professional development and the conditions in which this development and work takes place. Complementing the professional profile of a person is their preparation in the field of ergonomics and work safety culture.

  • Issue Year: 2018
  • Issue No: 1
  • Page Range: 55-61
  • Page Count: 7
  • Language: Polish