The A Priori of Communication and the Foundation of Humanities Cover Image

A priori komunikácie a základy humanitných disciplín
The A Priori of Communication and the Foundation of Humanities

Author(s): Karl-Otto Apel
Subject(s): Philosophy of Language, Hermeneutics
Published by: Filozofický ústav SAV

Summary/Abstract: Aký typ vzťahov by sa mal postulovať medzi prírodnými vedami [science] a humanitnými disciplínami [humanities] v kontexte súčasnej spoločnosti?

  • Issue Year: 10/2003
  • Issue No: 4
  • Page Range: 414-445
  • Page Count: 32
  • Language: Slovak