- Cover Image

ABRAOMO KULVIEČIO IR STANISLOVO RAPOLIONIO BIOGRAMOS XVI MAGDEBURGO CENTURIJOJE
-

Author(s): Jolanta Gelumbeckaitė
Subject(s): Cultural history, Archiving, Preservation, 16th Century
Published by: Lietuvių Kalbos Institutas

Summary/Abstract: 1. Matas FlacijusIlyrasir Magdeburgo centurijos . Hercogo Augusto biblioteka Wolfenbüttelyje (vok. Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, toliau – HAB ) garsėja ne tik didžiausia XVI ir XVII a. vokiškai kalbančiuose kraštuose išspausdintų knygų kolekcija, bet ir gausiais šių amžių rankraščių rinkiniais. Braunschweigo- Lüneburgo hercogas Henrikas Julijus (vok. Heinrich Julius, 1564–1613) 1597 m. į savo biblioteką įtraukė liuteronų teologo ir protestantiškosios Bažnyčios istoriografijos pradininko Mato Flacijaus Ilyro (lot. Matthias Flacius Illyricus, lotynizuota kroatiškoje Istrijos pusiasalio dalyje gimusio Matija’o Vlačićo vardo forma, 1520–1575) rankraštinį ir spausdintą palikimą – nuo Škotijos iki Konstantinopolio surinktus rankraščius bei spaudinius, kuriuos Flacijus sukaupė savo rengiamai Bažnyčios istorijai.1556 m. Bazelyje, Johanno Oporino spaustuvėje, Flacijus išleido ikireformacinės pontifikatą kritikuojančios literatūros rinkinį Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, kuriame pateikė Bažnyčios istorijos rašymo koncepciją. 1559 m.

  • Issue Year: 2017
  • Issue No: 19
  • Page Range: 265-280
  • Page Count: 16
  • Language: Lithuanian